Grupa Lobos

Twoja bieżąca lokalizacja

Kraków

Zmień ...
Ustal moją lokalizację

lub wybierz najbliższy sklep z listy

Zapisz

Wybierz oddział


Załóż konto i miej dostęp do:
- list zakupowych,
- historii zamówień,
- dedykowanych promocji,
- raportów,


... i łatwo zarządzaj pracownikami oraz składanymi zamówieniami

Załóż konto
Projekt Lobos

Projekt

Ogłoszenie

20.10.2022 r.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Wynik przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dn. 30.09.2022 r. o nazwie: „Budowa 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy 1MW – Nabyszyce oraz 0,6 MW – Miszewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami dojazdowymi i CCTV” w ramach ubiegania się przez SUNDATA sp. z o.o. o dofinansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pobierz załączniki

Projekt Lobos

Ogłoszenie

30.09.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację inwestycji o nazwie: „Budowa 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy 1MW – Nabyszyce oraz 0,6 MW – Miszewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami dojazdowymi i CCTV”

Przygotowane w oparciu o zasadę konkurencyjności i przejrzystości. Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.

Pobierz załączniki

Unia Europejska - Projekt Lobos

Ogłoszenie

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lobos sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP pt. „Proinnowacyjne usługi doradcze, wspomagające wdrożenie nowego narzędzia informatycznego "Wielokanałowego Integratora E-Commerce” do zarządzania wieloma projektami e-commerce” (Numer wniosku POIR 02.03.01-12-0026/18).

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie nowego narzędzia "Wielokanałowy Integrator E-Commerce" - WIEC, który umożliwi zarządzanie wieloma projektami e-commerce i udostępnianie takiej usługi klientom firmy.

Efektem realizacji projektu będzie zrewolucjonizowanie rynku platform i integratorów e-commerce dzięki zastosowaniu szyny danych, oprogramowania i kompleksowości usług e-commerce.

Koszt projektu: 1 476 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 787 200,00 zł

Unia Europejska - Projekt Lobos

Ogłoszenie

Wynik przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dn. 20.10.2017 r. na usługi doradcze w zakresie innowacji ze strony Instytucji Otoczenia Biznesu, w ramach ubiegania się przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lobos sp. z o.o. o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, konkurs nr 1/2017 r.

Pliki:
Ogłoszenie ofertowe

Ogłoszenie

Wynik przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dn. 15.11.2017 r. na usługi doradcze w zakresie innowacji ze strony Instytucji Otoczenia Biznesu, w ramach ubiegania się przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lobos sp. z o.o. o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, konkurs nr 1/2017 r.

Pliki:
Ogłoszenie ofertowe

Ogłoszenie

Unieważnienie postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dn. 06.12.2017 r. w ramach ubiegania się przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lobos sp. z o.o. o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, konkurs nr 1/2017 r.

Pliki:
Ogłoszenie ofertowe

Ogłoszenie

Wynik przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dn. 15.12.2017 r. w ramach ubiegania się przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lobos sp. z o.o. o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, konkurs nr 1/2017 r

Pliki:
Ogłoszenie ofertowe

 
Zamknij
dodawanie produktu...

zobacz wszystkie oferty »